Ajokalusuojat ja muut talousrakennukset

Maatilan pihapiireihin kuuluu olennaisesti muut talous- ja ulkorakennukset kuten auto- ja traktoritallit, konehallit, ladot, varastot, liiterit ym. säilytystilat. Useilla tiloilla on edelleen käytössä maakellareita. Vanhimmat rakennukset ovat usein hirsirunkoisia ja uudemmat puurunkoisia sekä lautavuorattuja. 

Väritykseltään talousrakennukset ovat yleensä punavalkoisia, harvemmin kellertäviä, muun värisiä tai maalaamattomia. Maalina käytettiin aiemmin yleisesti puna- tai keltamultaa. Maatalouden konekannan muuttuessa myös rakennusten koko on kasvanut ja vanhoja rakennuksia on joko purettu tai ne ovat jääneet vähäisempään käyttöön. Samoin rakennuksen käyttötarkoitus on muuttunut ajan kuluessa ja tuotantotapojen muuttuessa. Alla olevassa kuvasarjassa keskellä on vanha nykyään harvinainen savutupa, joka on edelleen varastokäytössä.

Maakellarit saattavat olla maisemaan hyvin piiloutuvia. Maisemaan sulautuvan maakellarin tunnistaa maakumpareesta, jonka etuossa on oviaukko. Kellarissa sattaa olla myös katto ja maanpinnan yläpuolisia rakenteita. Maakellarit sijaisevat yleensä melko lähellä asuinrakennusta ja hyväkuntoiset ovat edelleen käytössä. Etuosa voi olla muurattu luonnonkivistä, lohkokivistä tai tiilestä. 

Paluu Maaseudun rakennukset sivulle