Johdanto

Hei Hoplaa! sivusto on tehty lapsille ja aikuisille kertomaan valokuvien avulla Rakuunamäen jokapäiväisestä elämästä ennen toista maailmansotaa. Pääosassa ovat hevoset ja ratsuväessä palvelleet. Sivuilla ei kerrota upseerien eikä sotajoukkojen urotöistä vaan pyritään välittämään kuvaa arkisesta aherruksesta ja luomaan mielikuvia sotilaiden ja hevosten täyttämästä suljetusta kasarmialueesta. Valitettavasti sivusto ei pysty välittämään alueelta kantautuneitä ääniä, koulutuskomentoja, hevosten hirnahduksia, tallien tuoksua tai tantereen töminää. Nämä jäävät valokuvien katsojan mielikuvituksen varaan.

Sivuilla kerrotaan valokuvien ja lyhyiden tarinoiden avulla kasarmialueen elämästä 1800-luvun loppupuolella Suomalaisen Rakuunarykmentin ajalta sekä 1920-30-luvuilla Ratsuväkiprikaatin ajalta. Sivustossa käsitellään myös sota-aikaa ja Ratsuväkiprikaatin jalkauttamista. Sivuston toteutuksessa on hyödynnetty Etelä-Karjalan museon valokuva-arkiston aineistoa ja ratsuväkiperinteestä kertovia julkaisuja.

Sivusto pohjautuu vuonna 2007 Etelä-Karjalan museossa toteutettuun
Kuvasta sisältötuotteeksi-projektiin, jossa ESR-rahoituksen turvin digitoitiin valokuva-arkiston materiaalia n. 8 kuukauden ajan. Digitoiduista kuvista noin 4500 liittyi Ratsuväkimuseon kokoelmiin.
Hei hoplaa!-sivustolle näitä kuvia on valittu noin 300 kappaletta. Internetsivusto on toteutettu Museoviraston myöntämällä valtionavustuksella museoiden innovatiivisiin hankkeisiin vuodelle 2008.

Tervetuloa tutustumaan ratsuväen historiaan!

Päivi Partanen
Vs. museotoimenjohtaja

251.

 

takaisin