Lähdemateriaali

 

Etelä-Karjalan museon valokuva-arkisto, Ratsuväkikokoelmaan liittyvät valokuvat

Etelä-Karjalan museo, äänitearkisto, ratsuväkiperinteeseen liittyvät nauhoitukset

Himanen, Ilpo (toim.et al), Ensin hevonen – sitten mies. Ratsuväkiperinnettä,
Etelä-Karjalan museon julkaisut N:o 5, Lappeenranta, 1979, ISBN 951-9428-08-09

Hämeen ratsumiesten perinteiden kirjat I ja II, täydennetty versio, 1977

Immonen, Olli, Lappeenrannan varuskunta historia, Karjalan Kirjapaino Oy, 1992,
ISBN 951-95990-5-3. Lappeenrannan varuskuntahistoria pdf-muodossa (n.17 Mt)

Kilkki, Pertti, Pohjanpää, Heikki, Suomen ratsuväen historia, II osa, Ratsuväki Suomen sodissa 1939-1944, Uudenmaan rakuunarykmentin säätiö, Vammala, 1991,
ISBN 951-25-0524-X

Lappeenrannan historia, 1917-1966, Jyväskylä 1989, I-nide ISBN 951-9278-44-3 ja
II-nide ISBN 951-9278-62-1

Leinonen, Riitta-Marja, Hevosen ja ihmisen kumppanuus sota-aikana, http://www.hevostietokeskus.fi/uploads/files/Artikkeli1.pdf, luettu 12.5.2008

Niitemaa, Vilho, Suomen ratsuväen historia, I osa 1917-1939, Sotatieteen laitoksen julkaisuja XIX, Mikkeli 1979, ISBN 951-99216-6-4 

Ohjesääntö rintamapalveluksesta ratsuväessä, I osa ja II osa , Helsinki 1896

Paulaharju, Jyri (toim.), Uudenmaan rakuunarykmentti 1918-1947 kuvina,
Uudenmaan rakuunarykmentin säätiö ry, 1993, ISBN 952-90-4439-9

Pohjanpää, Heikki, Uudenmaan rakuunarykmentti, Uudenmaan rakuunapataljoona,
1917-1968, Lappeenranta, 1968

Pohjanpää, Heikki, Breitenfeldistä Lappeenrantaan, Etelä-Karjalan museon julkaisusarja 16, 1993, ISBN 952-9568-55-X

Rinno, Soile, Ratsuväki ja Lappeenranta autonomian aikana, artikkeli teoksesta Kauskilasta kuntaliitokseen. Historiaa ja tarinoita. Etelä-Karjalan museon julkaisusarja
nro 21. Lappeenranta. 1999 myös internet http://www3.lappeenranta.fi/museot/verkkonayttelyt/lpr_historia/index.html

Suomalaiset hevoset sodassa, http://www.veteraanienperinto.fi/suomi/t_pankki/a_lajit/suomalaiset_hevoset_sodassa.htm, luettu 12.5.2008

Talka, Anu, Puntanen, Pia, Lappeenrannan historia, Linnoitus ja kaupunki, 1812-1917, Lappeenranta, 2005, ISBN 951-785-081-6

Vuorinen, Aimo, Rakuunamäki, Lappeenrannan historiallinen varuskunta-alue, Lappeenrannan Kilta

Vuorinen, Aimo, Sotilaiden Lappeenranta, Vanhan varuskunnan vaiheita,
Lappeenrannan Kilta, 1998, ISBN 952-90-9718-2

Wichmann, V.K. E., Uudenmaan rakuunarykmentin historiaa, Porvoo, 1927

 

Ratsuväkeä Lappeenrannassa kuvanneet valokuvaajat,
valokuvaamot ja mm. seuraavat yksityishenkilöt:

Lappeenrannan valokuvaamo, Oscaria Saren

Valokuvaamo Hilja Wallenius

Valokuvaamo Saimaa

E.G. Lehtinen

Bruno Toivonen

Alina Jallinoja