Opas Lukijalle

Hei Hoplaa!-internetsivusto pohjautuu vanhoihin ratsuväkeä ja sen toimintaa esitteleviin valokuviin. Sivuilla on paljon mustavalkoisia valokuvia ja niihin liittyvää tietoa sekä muuta historiatietoa, joten tutkimista riittää useammaksi kerraksi. Kuvasivuille pääsee klikkaamalla etusivun kuvia ja etusivulle voi palata mistä vaan klikkaamalla otsikkoa Hei Hoplaa! Yläreunan linkeistä löytyy lisämateriaalia.

Kuvaryhmillä ei ole mitään määrättyä järjestystä vaan katselun voi aloittaa mielenkiinnon mukaan mistä vaan. Kuvaryhmät on kerätty yhdeksän aihealueen ympärille. Halutessaan voi tutustua yhteen kuvaryhmään kerrallaan. Kuvia voi vain katsella tai lukea lisäksi kuvatekstit, jotka kertovat kuvan tapahtumista, henkilöistä tai antavat muuta lisätietoa. Myöhemmin voi etsiä lisätietoja historia kohdasta tai etsiä tarvittaessa apua osin kuvitetusta sanastosta. Tutustumisen voi aloittaa myös historia-osiosta.

Opetuskäyttöä varten on omat sivunsa Opettajan opas-linkin alla, sieltä löytyy myös tulostettava opettajan opas sekä sivustoon liittyviä tehtäviä. Opettajan opas antaa vinkkejä siitä miten sivuja voi hyödyntää eri ikäisten opetuksessa.

 

Valokuvat

Valokuvat voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään kuvausajan perusteella. Varhaisimmat valokuvat ovat 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alusta kuvaten Suomen Rakuunarykmentin aikaa Lappeenrannassa. Suurimman kuvaryhmän muodostavat 1920-1930-lukujen Ratsuväkiprikaatin aikaa esittelevät valokuvat. Kolmas ryhmä on taas taisteluharjoituksiin ja sota-aikaan liittyvät valokuvat. Valokuvia ovat ottaneet paikalliset valokuvaamot, valokuvaajat sekä ratsuväessä palvelleet. Valokuvat on valittu Etelä-Karjalan museoon kuuluvan Ratsuväkimuseon kokoelmista.

Valokuviin liittyy lyhyt kuvateksti, jossa kerrotaan kuvaustilanteesta, kuvasta esiintyvistä henkilöistä ja/tai eläimistä. Välillä on myös kuviin liittyviä tarkentavia tekstejä. Valitettavan usein kuviin liittyvät tiedot ovat jo alun perin puutteellisia, ei tiedetä kuvan henkilöitä, kuvausaikaa tai paikkaa, mutta esille on haluttu tuoda mieluimmin toiminta- kuin poseerauskuvia. Valokuvien laatu etenkin tilannekuvissa ei ole aina paras mahdollinen ja kuvia on mahdollisesti jouduttu muokkaamaan kuva-aiheen esilletuomiseksi. Kuvat on pääsääntöisesti otettu Lappeenrannassa, jollei muuta mainita. Kuvausaika on ilmoitettu, jos on tiedossa.

Kuvat on lajiteltu yhdeksään eri aihepiiriin. Etusivun kuva-aihetta klikkaamalla pääsee suoraan tutustumaan valokuviin. Sivustossa on myös kevennyksenä humoristisia piirroskuvia sekä runoja, jotka ovat peräisin mm. muistokirjoista.

Jos joku sivuston katselija tunnistaa kuvissa olevia henkilöitä tai osaa kertoa kuvaustilanteista, niin hän voi ottaa yhteyttä Etelä-Karjalan museoon valokuva-arkistoon. Tunnistamisen helpottamiseksi kuvat on numeroitu. Kuvan numeron ja siihen liittyvät tiedot voi lähettää esim. sähköpostilla. Lähetetyt tiedot lisätään museon tietojärjestelmään. Yhteystiedot löytyvät Info-sivulta.

 

Osiot

  • Etusivu, sivun yläreunassa on linkit taustamateriaaliin ja kuvat toimivat linkkeinä kuvaryhmiin, joita on yhdeksän aihealuetta.
  • Lue ensin kertoo sivujen rakenteesta ja eri lähestymistavoista.
  • Johdanto sisältää vs. museotoimenjohtajan Päivi Partasen tervehdyssanat ja kertoo sivuston synnystä.
  • Historia sisältää Ratsuväkimuseosta vastaavan amanuenssi Jukka Luodon kirjoittamat katsaukset
   suomalaisen ratsuväen historiaan. Sivulta löytyy tietoa myös Leirikentän eli nykyisen Lentokentän historiasta
   ja suomenhevosen roolissa sodassa yleisesti. Sivulla on myös tiivistelmä aikajanan muodossa.
  • Ilmakuvat ja kartat kertovat havainnollisemmin Leirikentän ja Rakuunanmäen alueen historiasta.
  • Sanasto selventää aiheryhmittäin ratsuväkeen liittyvää erikoissanastoa. Sanasto on osin kuvitettu.
  • Lähteet kertoo sivujen teossa käytetystä lähdemateriaalista ja antaa vinkkejä mistä kannattaa
   etsiä lisätietoja.
  • Opettajan opas osiossa on opettajan opas tehtävineen.
  • Info kertoo sivuston tekijöistä.

   

takaisin