| Lyhyt historia | Tekijät | Saimaan kanavamuseo |
J u u s t i l a

Juustilassa oli sulun molemmissa päissä alueet, joissa alukset odottivat pääsyä sulutukseen. 1900-luvun alun postikorttikuvassa on odotusallas sulun pohjoispuolella. Takana keskellä on laiva nousemassa kanavaa ylöspäin.