| Lyhyt historia | Tekijät | Saimaan kanavamuseo |
M ä l k i ä

Kanavan reunaa kulkevat maantiet saatettiin liittää osaksi kanavamaisemaa tietä reunus-tavilla koivuriveillä. 1800- ja 1900-lukujen vaih-teen postikorttikuvassa Mälkiän sulku.