SisältöYhteystiedot
#
Etelä-Karjalan Esihistoria
Kivikausi

Varhaismetallikausi
Rautakausi
Muinaisjäännökset
Mitä muinaisjäännökset ovat?
Kaikki muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja
Muinaismuistolaki kertoo mikä on muinaisjäännös
Muinaisjäännösten hoito hidastaa jäännösten tuhoutumista
Muinaisjäännökset ovat kulttuurimaiseman vanhin kerrostuma
Käyntikohteet
Esihistorian opetuspaketti 
Esihistoria

Mitä esihistoria on?
Arkeologinen tutkimus
Ajoitus
Suomen esihistorian aikataulukko

Tuotanto: Etelä-Karjalan museo 2002
Käsikirjoitus: Minna Kähtävä-Marttinen
Yhteistyötahot: Museovirasto (esineistö ja sisällön tarkastus), Lappeenrannan Seudun elinkeino- ja Matkailu Oy
Toteutus: Kuviopaja Oy