SisältöYhteystiedot
#
Etelä-Karjalan Esihistoria
Kivikausi

Varhaismetallikausi
Rautakausi
Muinaisjäännökset
Mitä muinaisjäännökset ovat?
Kaikki muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja
Muinaismuistolaki kertoo mikä on muinaisjäännös
Muinaisjäännösten hoito hidastaa jäännösten tuhoutumista
Muinaisjäännökset ovat kulttuurimaiseman vanhin kerrostuma
Käyntikohteet
Esihistorian opetuspaketti (tulossa)
Esihistoria

Mitä esihistoria on?
Arkeologinen tutkimus
Ajoitus
Suomen esihistorian aikataulukko
Osoitteita

Etelä-Karjalan museo, toimisto
PL 239
53101 Lappeenranta
Käyntiosoite: Kristiinankatu 9, 53900 Lappeenranta
Puhelin/keskus: (05) 616 2261
http://www.lappeenranta.fi/museot

Museovirasto
PL 913
00101 HELSINKI
Käyntiosoite: Nervanderinkatu 13
Puh. (09) 40 501
http://www.nba.fi

Arkeologian harrastajat Jatuli Ry
http://yhdistykset.etela-karjala.fi/jatuli/Tietoa Etelä-Karjalan esihistoriasta ja muinaisjäännöksistä

Etelä-Karjalan Historian kuvia, 1985. Etelä-Karjalan Maakuntaliiton kotiseutusarja 3.osa.    Imatra.
Tiitinen, Teija 1999 (toim.). Hiidenkiuas ja Tulikukka. Opas arkeologisen kulttuuriperinnön    hoitoon. Museovirasto. Helsinki.
Kähtävä-Marttinen, Minna 2000. Matka menneisyyteen. Etelä-Karjalan muinaisjäännöskohteita    kulttuurimatkailijalle. Etelä-Karjalan museo, julkaisusarja no 22. Lappeenranta.
Kähtävä-Marttinen, Minna 2001. Muinaisjäännökset matkailukohteina. Muinaisjäännösmatkailun mahdollisuuksia Imatran, Joutsenon, Lappeenrannan, Rautjärven ja    Ruokolahden alueella. Raportti.
Maiseman muisti, 2001. Valtakunnallisesti merkittävät muinaisjäännökset. Museovirasto.    Helsinki.


Yleisteoksia Suomen esihistoriasta

Suomen historia, osa I. Weilin & Göös. Espoo 1984.
Huurre, Matti 1995. 9000 vuotta Suomen esihistoriaa. 5. uud.p. Helsinki.
Huurre, Matti 1998. Kivikauden Suomi. Keuruu.