SisältöYhteystiedot
#
Mitä esihistoria on?
Arkeologinen tutkimus
Ajoitus
Suomen esihistorian aikataulukko
tutkija
Arkeologisella kaivauksella kohteesta kootaan kaikki tieto mahdollisimman tarkkaan talteen. Kaivaus samalla tuhoaa muinaisjäännöksen. Kuvassa Lappeenrannan Kauskilan ristiretki- ja varhaiskeskiaikaisen kalmiston tutkimusta. Kuva Etelä-Karjalan museo/ Hanna-Mari Nieminen.

Arkeologisessa inventoinnissa tarkastetaan ja etsitään järjestelmällisesti kiinteitä muinaisjäännöksiä tietyltä alueelta.
Kuvassa tarkastetaan Ruokolahden Lassilan linnavuorta puolustusvarustusten inventoinnin yhteydessä. Luolaa käytettiin perimätiedon mukaan pakopaikkana vainojen aikaan. Vihollinen koetti häätää asukkaat luolasta kaatamalla sinne kiehuvaa vettä, mutta vesi jäähtyi matkalla.
Kuva Etelä-Karjalan museo/
Hannu Poutiainen.
Arkeologia selvittää menneisyyttä muinaisjäännöksiä tutkimalla. Tällaista tutkimusta ovat esimerkiksi arkeologiset kaivaukset ja inventoinnit, löytöpaikkojen tarkastukset ja näin talteen saadun aineiston käsittely ja tulkinta. Tutkimusten tuloksena saadaan tietoa siitä, miten muinaiset ihmiset ovat eläneet ja miten kulttuuri on vuosituhansien aikana muovautunut.

Arkeologisessa tutkimuksessa käytetään apuna luonnontieteellisiä menetelmiä, joiden avulla voidaan selvittää esimerkiksi luonnon- ja viljelykasvien käyttöä, riista- ja kotieläimiä, vainajien ikää, terveydentilaa ja ruokavaliota ja sitä, miten ihminen vaikutti luonnonympäristöön.