Lauritsalan Kauppala 1950 - 1960-luvulla
Pekka V. Virtasen valokuvia

Vuonna 1932 toimintansa aloittanut Lauritsalan kauppala perustettiin kokoamaan Saimaan kanavan läheisyyteen nopeasti kasvaneet teollisuus-ja asuinalueet omaksi itsenäiseksi kunnakseen. Nuori kauppala sai vaalittavakseen vankat historialliset perinteet kanavan suulle muodostuneena teollisuusyhdyskuntana, jonka oli kyettävä kehittymään modernien tarpeiden mukaisesti. Lauritsalan kauppala ehti toimia 35 vuotta itsenäisenä alueenaan ennen kuin se lakkautettiin ja liitettiin kuntaliitoksessa osaksi Lappeenrannan kaupunkia vuonna 1967.

Pekka V. Virtanen
Kiinteistöopin ja yhdyskuntasuunnittelun emeritus-professori Pekka V. Virtanen

Keväällä 2007, kun kuntaliitoksesta oli kulunut 40 vuotta, Etelä-Karjalan museo järjesti valokuvanäyttelyn Lauritsalan kauppalasta 1950 – 1960-luvuilla. Näyttelyn valokuvat oli ottanut Pekka V. Virtanen (s.1929), joka nimitettiin vuonna 1955 Lauritsalan kauppalangeodeetiksi ja kiinteistöinsinööriksi.

Taitavana harrastajavalokuvaajana Virtanen kuvasi monipuolisesti kotikauppalaansa tallentaen niin arkipäivän tapahtumia ja näkymiä kuin merkittäviä juhlahetkiä ja muutoksia. Lauritsalan kauppalan monikasvoinen luonne näyttäytyy Virtasen valokuvien runsaiden kuva-aiheiden myötä.

Tämä nettinäyttely esittelee Pekka V. Virtasen valokuvia Lauritsalan kauppalasta kahdesta näkökulmasta.

Lauritsala ennen ja nyt
suunnittelu ja toteutus www.mediakolmio.fi