| Lyhyt historia | Tekijät | Saimaan kanavamuseo |
L i e t j ä r v i

Lietjärven sulku 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Sulun vasemmalla puolella laituri, johon alukset kiinnittyivät odottamaan sulutusta.