| Lyhyt historia | Tekijät | Saimaan kanavamuseo |
P ä l l i

Kapeaa, kivettyä kanavauomaa Pällin suluista etelään. 1800- ja 1900-lukujen vaihteen postikorttikuva.