SisältöYhteystiedot
#
Mitä muinaisjäännökset ovat
Kaikki muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja
Muinaismuistolaki kertoo mikä on muinaisjäännös
Muinaisjäännösten hoito hidastaa jäänteiden tuhoutumista
Muinaisjäännökset ovat kulttuurimaiseman vanhin kerrostuma
Ruokolahden Kolmiköytisienvuoren kalliomaalaus ympäristöineen on yksi muinaisjäännösten hoitokohde Etelä-Karjalassa.
Kuva Etelä-Karjalan museo/
Minna Kähtävä-Marttinen.
Muinaisjäännösten hoidon tavoitteena on estää ja hidastaa jäänteiden tuhoutumista tai kulumista, tuoda muinaisjäännökset esille kulttuurimaiseman tärkeänä osana ja säilyttää ne jälkipolville.

Kun muinaisjäännöstä hoidetaan, hoidetaan samalla myös sitä ympäröivää maisemaa. Hoito aloitetaan perusraivauksella. Sitä seuraa ylläpitävä hoito, jossa saavutettu maiseman tila halutaan säilyttää; paikalle voidaan tuoda vaikkapa lampaita laiduntamaan ja pitämään alue avoimena.

Muinaisjäännöksen rakenteita korjataan tai ennallistetaan hoidon yhteydessä vain harvoin. Kerran aloitettua hoitoa ei pidä lopettaa, sillä keskenjääneestä hoidosta haitta muinaisjäännökselle voi olla suurempi, kuin että jäännös olisi jätetty kokonaan hoitamatta.

Museovirasto vastaa muinaisjäännösten hoidosta, mutta voi luovuttaa kohteen hoidon esimerkiksi kotiseutu- tai luonnonsuojeluyhdistykselle tai maanomistajalle.