SisältöYhteystiedot
#
Mitä muinaisjäännökset ovat
Kaikki muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja
Muinaismuistolaki kertoo mikä on muinaisjäännös
Muinaisjäännösten hoito hidastaa jäänteiden tuhoutumista
Muinaisjäännökset ovat kulttuurimaiseman vanhin kerrostuma
kyltti
Kyltti Parikkalan Romanonkankaan pyyntikuoppakohteella kertoo rauhoituksesta. Kaikkia muinaisjäännöksiä ei ole merkitty suojelukyltein.
Kuva Etelä-Karjalan Museo/
Minna Kähtävä-Marttinen.
Muinaisjäännös on rauhoitettu heti kun se löytyy. Erillistä rauhoituspäätöstä ei tarvita. Rauhoitus tarkoittaa sitä, että muinaisjäännökseen ei saa puuttua millään tavalla.

Tieto menneisyydestä on kerrostunut muinaisjäännöksiin. Ne kertovat ajasta, josta muuten emme voi tietää mitään. Muinaisjäännökset ovat maan sisässä oleva kansallisarkisto. Kun muinaisjäännöksiä suojellaan, suojellaan itse asiassa tietoa siitä, miten oma kulttuurimme on kehittynyt sellaiseksi, mikä se nykypäivänä on.

Muinaismuistolaki (295/63) turvaa muinaisjäännösten säilymisen ja määrittelee sen, mikä on muinaisjäännös. Muinaisjäännöksiin liittyvät asiat ovat Museoviraston vastuulla.